Search

Follow me

RSS feed

Archive

2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Welcome /  Blog /  2019-11-doc4 Announcing a new layout for my blog

2019-11-doc4 Announcing a new layout for my blog

I am announcing a new layout for my website. The existing one started in 2006, so a fresh look is needed. The menu-structure needs to be aligned with my present positions and activities. From my present blog, a bold selection will be applied. A large portion of these blogs will be deleted. The renewed blog will start early January 2020. It will win in clearness with a more convenient structure and with a division between Dutch language and English language sources. For those who wish to download or print certain existing blogs, you are advised to do so between now (fourth week November 2019) and 22 December 2019. For questions, go to: info@bobwessels.nl.

Nieuwe layout voor mijn blog

Hierbij kondig ik een nieuwe layout voor mijn website aan. De bestaande site is in 2006 gestart, dus is er een nieuw uiterlijk nodig. De menustructuur moet worden afgestemd op mijn huidige posities en activiteiten. In mijn bestaande blog zal een strenge selectie worden toegepast. Een groot deel van de blogs wordt verwijderd. De vernieuwde blog wint aan duidelijkheid en overzichtelijkheid met een eenvoudiger structuur en een scheiding tussen Nederlands- en Engelstalige bronnen. Voor degenen die bepaalde blogs willen downloaden of printen, u wordt geadviseerd dat te doen tussen nu (vierde week november 2019) en 22 december 2019. Voor vragen, ga naar: info@bobwessels.nl.